© Sunny Jagesar

De Toekomst van het Verleden

Conferentie over de toekomst van Indiase dans in Nederland

In het voorjaar van 2018 organiseerde Korzo in opmaat naar het India Dans Festival twee besloten bijeenkomsten met als onderwerp De toekomst van de Indiase dans in Nederland. Dat waren boeiende gesprekken met dansers, choreografen en organisatoren. Op de laatste dag van het festival is iedereen die wil meedenken over dit onderwerp van harte welkom. 

Tijdens de conferentie De Toekomst van het Verleden gaan we praten over de situatie van de Indiase dans in Nederland. Hoe is eigenlijk de stand van zaken? Wat zijn de behoeftes van het veld en wat is er nodig om die behoeftes te professionaliseren? Hoe kan er ruimte ontstaan om dansers een professionele praktijk te bieden die ook het publiek een ruimer en beter aanbod biedt. Wat is de basis die nodig is om aan een professionele praktijk te denken? De emancipatie van de Indiase dans die zijn weerslag vind in het festival heeft tot een momentum geleid dat het festival wil aangrijpen om die belangrijke ontwikkeling ook in visie op de toekomst om te zetten. Probleem is het ontbreken van een professionele beroepspraktijk, die voor dansers en choreografen absolute voorwaarde is om te kunnen werken als professional. Daarbij is natuurlijk het ontbreken van een gestructureerde opleiding  en het daarmee samenhangende opleidingsniveau cruciaal. Er is langzamerhand een circuit van semiprofessionele dansers actief maar gebrek aan toekomst perspectief kan ontmoedigend werken.

Hoe gaan we beleidsmakers, subsidiegevers en fondsen duidelijk maken dat die ontwikkelingen zijn beslag moet krijgen in beleid?

dagvoorzitter Özkan Gölpinar (Raad voor Cultuur)

panel Shailesh Bahoran (choreograaf), Anima Jhagroe-Ruissen (docente), Indu Panday (danseres), Kalpana Raghuraman (choreograaf)

gastspreker Jur Bouterse (breakdancer)

duur 14.00 - 17.00

De voertaal zal veelal Nederlands zijn.

You are here

Normaal

gratis